ป้ายกำกับ: เครื่องเจียระไนแบบตั้งโต๊ะกับเครื่องระไนแบบตั้งพื้นโดยทั่วไป ข้อใดกล่าวถูกต้อง