ป้ายกำกับ: เครื่องเจียระไนแบบตั้งโต๊ะกับเครื่องเจียระไนแบบตั้งพื้นโดยทั่วไป ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง