เครื่องเจียระไนแบบตั้งโต๊ะ นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยทั่วไป

เครื่องเจียระไนแบบตั้งโต๊ะ

เป็นเครื่องเจียระไนขนาดเล็ก นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยทั่วไป ใช้สำหรับลับคมตัดต่าง ๆ ที่ชำรุด หรือหมดสภาพใช้งาน เช่น ดอกสว่าน มีดกลึง มีดไส

ส่วนประกอบหลัก ของเครื่องเจียระไน

 1. มอเตอร์ (Motor)

เป็นต้นกำลังขับล้อหินเจียระไนให้หมุนด้วยความเร็วรอบประมาร 1,500-2,000 รอบต่อนาทีโดยมีเพลาต่อออกมาทั้งสองข้างเพื่อยึดล้อหินเจียระไน

 1. ฝาครอบหินเจียระไน (Wheel  Guard)

เป็นฝาครอบล้อหินเจียระไนทั้งสองข้างเพื่อป้องกันอันตรายจากล้อหินเจียระไน ส่วนใหญ่จะทำด้วยเหล็กเหนี่ยวขึ้นรูป

 1. ล้อหินเจียระไน (Grinding Wheel)

จะมีอยู่ 2 ลักษณะ คือล้อหินเจียระไนชนิดหยาบและล้อหินเจียระไนชนดละเอียด จะยึดติดอยู่  อย่างละข้างของแกนมอเตอร์ โดยจะมีล้อหินเจียระไนชนิดหยาบ เพื่อเจียระไนหยาบช่วยให้ เจียระไนได้เร็วขึ้น  และอีกข้างหนึ่จะใช้จับยึดล้อหินเจียระไนชนิดละเอียดเพื่อใช้เจียระไนผิวเรียบเพื่อเป็นการเจียระไนขั้นสุดท้าย ในการเลือกใช้ล้อหินเจียระไนจะต้องเลือกล้อหินเจียระไนให้ตรงกับชนิดวัสดุของมีดตัดที่จะนำมาลับเพราะวัสดุที่มีดตัดมีหลายประเภทเช่น มีดกลึงเหล็กรอบสูง(High Speed Steel)มีดกลึงคาร์ไบด์หรือมืดเล็บ(Carbide  Tool)

 1. แทนรองรับงาน (Tool Rest)

ทำหน้าที่รองรับงานหรือเครื่องมือวัดและยังช่วยทำหน้าที่ประคองมือผู้ปฏิบัติงานด้วยส่วนใหญ่ ทำด้วยเหล็กหล่อขึ้นรูปหรือเหล็กเหนียว ควรตรวจสอบระยะห่างอยู่เสมอ ควรมีระยะห่างมากสุด ไม่เกิน  2-3 มม. ถ้ามีระยะห่างมากชิ้นงานอาจจะหลุดลงไปในช่องทำให้เกิดอันตรายได้ล้อหิน เจียระไนอาจจะแตกกระเด็นโดนผู้ปฏิบัติงานในขณะปรับระยะห่างระหว่างแท่นรองรับงานจะต้องปิดสวิตซ์ให้ล้อหยุดนิ่งก่อน เมื่อตั้งระยะห่างเรียบร้อย แล้วต้องทำการทดสอบโดยการหมุนด้วยมือก่อนเพื่อป้องกันกรณีล้อหินเจียระไนแกว่งมากระแทกกับแท่นรองรับงาน

 1. สวิตซ์เครื่อง (Switch)

มีไว้เพื่อควบคุมเครื่องเพื่อใช้สำหรับปิด-เปิดในเครื่องเจียระไนเครื่องหนึ่งอาจจะสวิตซ์ เพิ่มเติมมากขึ้นก็ได้ เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน

   

   

 1. ภาชนะใส่น้ำระบายความร้อน (Water Pot)

ในขณะที่เจียระไนลับคมตัดมีดตัดชนิดต่างๆหรือเจียระไนชิ้นงานจะมีความร้อนเกิดขึ้นที่มีมีดตัดหรือใช้ชิ้นงานจะทำให้ร้อนมือและจะทำให้โครงสร้างวัสดุของมีดตัดเปลี่ยนไปจำเป็นจะต้องมีการระบาย ความร้อนโดยการจมลงในน้ำแล้วแกว่งไปมาเพื่อเป็นการระบายความร้อนได้เร็วขึ้น ตัวระบายความ ร้อนสำหรับเครื่องเจียระไนลับคมตัดนิยมใช้น้ำธรรมดาไม่จำเป็นต้องใช้น้ำหล่อเย็นเพราะจะทำให้ล้อหินเจียระไนทื่อเร็วต้องต่างหน้าล้อหินเจียระไนบ่อยขึ้นทำให้สิ้นเปลือง

 1. กระจกนิรภัย  (Safety Glass)

จะติดตั้งไว้ทั้งสองล้อเพื่อป้องกันเศษโลหะกระเด็นเข้าตาผู้ปฏิบัติงานเป็นที่ให้ผู้ปฏิบัติงานมองในขณะลับเครื่องมือตัด

 1. ฐานเครื่อง (Base)

อยู่ส่วนล่างสุดของเครื่องมีหน้าที่รองรับส่วนต่างๆ ของเครื่องทั้งหมด ทำจากเหล็กหล่อใช้ยึดติดกับพื้นหรือโต๊ะ

การบำรุงรักษาเครื่องเจียระไน

เพื่อให้อายุการใช้งานของเครื่องเจียระไนใช้ได้ยาวนานจึงมีวิธีการรักษา ดังนี้

 1. ก่อนใช้เครื่องเจียระไนทุกครั้ง ต้องตรวจดูความพร้อมของเครื่อง หลังใช้งานให้ทำความสะอาดทุกครั้ง
 2. ถ้ากระแสไฟมากกว่าปกติ หรือไม่เต็มเฟสห้ามใช้เครื่องเจียระไน เพราะมอเตอร์จะไหม้
 3. แต่งหน้าล้อหินเจียระไน ทั้ง 2 ข้าง ให้สมดุล จะทำให้เครื่องเจียระไน ไม่สั่นสะเทือน
 4. ไม่ควรกดลับชิ้นงานเจียระไน กับผิวหน้าหินเจียระไนมากเกินไป เพราะจะทำให้หินแตกได้
 5. หมั่นตรวจตราความเรียบร้อยของเครื่องเจียระไนทุกจุดให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานเสมอ หากเห็นจุดชำรุดเสียหาย ควรตรวจซ่อมทันที
 6. ตรวจดูล้อหินเจียระไนว่ามีรอยร้าว หรือรอยบิ่นหรือไม่ เมื่อล้อหินเจียระไนไม่คมควรทำการแต่งหน้าหินเจียระไนใหม่
 7. ควรตรวจสอบระยะห่างของแท่นรองรับเป็นประจำ โดยควรให้มีระยะห่างมากที่สุดไม่เกิน 3 มิลลิเมตร เพื่อป้องกันชิ้นงานหรือเครื่องมือตัดหลุดเข้าไปในระหว่างล้อหิน
 8. หลังเลิกใช้งานทุกครั้ง ควรปิดสวิตซ์ และทำความสะอาดเครื่องเจียระไนสม่ำเสมอ

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจียระไน

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน ขณะใช้เครื่องเจียระไน คือ ผงเศษเหล็ก หรือผงเศษหินกระเด็นเข้าตา นิ้วมือถูกล้อหินเจียระไนตัดขาด ล้อหินแตกกระเด็นมาถูกผู้ใช้ และไฟฟ้าดูด ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจียระไนลับมือ มีดังนี้

 1. ตรวจสภาพเครื่องเจียระไนก่อนใช้งาน
 2. ห้ามใช้เครื่องเจียระไนก่อนใช้งาน
 3. การแต่งกายต้องรัดกุมขณะใช้เครื่องเจียระไนลับมือ
 4. ต้องสวมแว่นตานิรภัย กันเศษเหล็กเข้าตา
 5. การเจียระไนชิ้นงาน ควรยืนอยู่ในท่าที่พร้อมปฏิบัติงาน
 6. การลับชิ้นงาน กับล้อหินเจียระไนต้องจับชิ้นงานให้แน่น
 7. การเจียระไนที่มีชิ้นงานขนาดเล็กให้จับชิ้นงานด้วยคีม
 8. ขณะเจียระไนชิ้นงาน ควรจุ่มน้ำหล่อเย็นบ่อย ๆ เพื่อลดความร้อน
 9. การเจียระไนชิ้นงาน ห้ามใส่ถุงมือ เนื่องจากจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อนิ้วมือของผู้ใช้ได้ง่าย
 10. การเจียระไน ห้ามใช้ผ้ารองรับชิ้นงาน
 11. การลับคมตัดชิ้นงานห้ามใช้หินด้านข้างลับ เพราะอาจทำให้หินแตกได้
 12. ไม่ควรก้มหน้าใกล้กับล้อหินเจียระไนเกินไป
 13. เพื่อความปลอดภัย ในการใช้งานเครื่องเจียระไน ต้องพึงระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ