เครื่องผสมปูน เป็นการการผสมคอนกรีต เป็นการนำปูนซีเมนต์

เครื่องผสมปูน

เครื่องผสมปูน เป็นการการผสมคอนกรีต เป็นการนำปูนซีเมนต์ หิน ทราย น้ำ น้ำยาผสมคอนกรีต และวัสดุผสมอื่น ๆ ผสมคลุกเคล้าเข้าด้วยกันในอัตราส่วนที่พอเหมาะ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเคลือบหรือหุ้มผิวของมวลรวมทั้งหมดด้วยซีเมนต์เพสต์ และ เพื่อผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เป็นเนื้อเดียวกัน อันจะส่งผลให้ได้คอนกรีตที่มี คุณภาพดี วิธีการผสมคอนกรีต สามารถแบ่งได้เป็น 2 วิธี คือ

 1. การผสมด้วยมือ เหมาะกับงานขนาดเล็กที่ไมเคร่งครัดเรื่องคุณภาพ
 2. การผสมด้วยเครื่อง เครื่องที่ใช้ทั่วๆ ไปจะเป็นแบบ Batch Mixer คือ ส่วนผสมจะถูกลำเลียงเข้าไปผสม จากนั้นจะถูกปล่อยออก  แล้วจึงลำเลียงส่วนผสมอีกส่วนหนึ่งเข้าผสมใหม่

สำหรับการโม่ปูน คืออะไร

คือการผสมปูนนั้นเอง แต่ในปัจจุบันนั้นเราสามารถใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือผสมปูนเครื่องผสมปูนคอนกรีตตามขนาดที่ต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้จะมีการใช้ผ่านระบบไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้เราประหยัดแรงเป็นอย่างมาก จากที่ผู้ใช้งานหรือคนงานก่อสร้างจะต้องใช้การผสมด้วยมือแต่ในเมื่อการสร้างบ้านหรือการสร้างโรงงานใหญ่ ๆ จำเป็นที่จะต้องใช้การผสมที่เยอะ ถ้าหากเราใช้มือผสมก็อาจจะไม่ไหว แต่ถ้าหากเราใช้เครื่องผสมปูนหรือเครื่องผสมคอนกรีตก็จะเป็นตัวช่วยให้การโม่ปูนหรือการผสมปูนของเรานั้นเข้าที่และสามารถใช้งานอย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่นิยมในปัจจุบันนั่นเอง

เครื่องผสมคอนกรีตลักษณะการผสมสามารถจำแนกได้กี่ประเภท

เครื่องผสมคอนกรีต ถ้าจำแนกตามลักษณะการผสมสามารถจำแนกได้ 2 ประเภทคือ

 1. Batch Mixer เป็นเครื่องผสมที่ผสมครั้งละ 0.5, 1 ลบ.ม. หรืออื่นๆ ตามที่เครื่องสามารถจุได้
 2. Continuous Mixer เครื่องผสมชนิดนี้ จะผสมคอนกรีตอย่างต่อเนื่องส่วนมากจะออกแบบไว้ใช้กับงานเฉพาะ เช่น ใช้กับงานเทคอนกรีตถนน หรือ สนามบิน เป็นต้น แต่ถ้าจำแนกตามรูปลักษณะของเครื่องผสม สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

Drum Mixer และ Pan Mixer

2.1 Drum Mixer สามารถจำแนกออกได้อีก 3 ประเภท คือ 

 • Tilting Drum Mixer เครื่องผสมแบบนี้ ตัว Drum สามารถเอียงได้สำหรับการเทคอนกรีตออก ใบกวนอยู่ภายในการคายคอนกรีตออกทำได้รวดเร็วและไม่เกิดการแยกตัว ดังนั้นเครื่องผสมแบบนี้จะเหมาะสำหรับผสมคอนกรีตที่มีความสามารถเทได้ต่ำ หรือส่วนผสมที่ใช้หินขนาดใหญ่
 • Non-Tilting Drum Mixer แกนของเครื่องผสมจะอยู่ในแนวนอนตลอดเวลา การปล่อยคอนกรีตออกจากเครื่องผสมทำโดยการสอดรางเข้าไปใน Drum หรือโดยการหมุน Drum กลับทิศทาง เนื่องจากอัตราการคาย คอนกรีตที่ช้า ดังนั้นอาจมีการแยกตัวเกิดขึ้นได้ เพราะหินอาจถูกปล่อยออกมาช้าส่วนการใส่วัตถุดิบลงในเครื่องผสมทำโดยใช้ Loading Skip
 • Stationery Drum Mixer หรือ Horizontal Shaft Mixer เครื่องผสมแบบนี้ ตัว Drum จะไม่เคลื่อนที่ มีเพียงใบกวนด้านในที่เคลื่อนที่ซึ่งแตกต่างจากเครื่องผสม 2 ชนิดแรกที่ตัว Drum และใบกวนหมุนไปพร้อม ๆ กัน เครื่องผสมชนิดนี้ ประกอบด้วย Drum ทรงกระบอกวางอยู่ในแนวนอนและมีเพลาวางตัวอยู่ใน แนวนอน โดยมีใบกวนติดอยู่ซึ่งอาจเป็นเพลาเดียว หรือเพลาคู่ เครื่องผสมชนิดนี้ นิยมใช้ในโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ เพราะสามารถผสมได้ทีละมาก ๆ ใช้เวลาผสมน้อย และคายคอนกรีตออกได้ง่าย
 1. Pan-Type Mixer เป็น Forced-Action Mixer แตกต่างจาก Drum Mixer ซึ่งคอนกรีตใน Drum จะตกลงอย่างอิสระ เครื่องผสมแบบนี้ประกอบด้วย ส่วนสำคัญ คือ Circular Pan และมีใบกวนติดอยู่กับแกน และจะหมุนรอบแกนที่ตั้งได้ฉากกับแกนของ Pan Mixer บางชนิด Pan จะหมุน บางชนิดใบกวนจะหมุน และมีบางชนิดที่ทั้ง 2 สิ่งหมุนสวนทิศทางกันในเวลาเดียวกัน คอนกรีตจะถูกผสมอย่างดีมาก เครื่องผสมแบบนี้จะมีอุปกรณ์ที่ปัดมอร์ต้าไม่ให้ติดข้าง Pan Mixer

การป้อนวัตถุดิบลงเครื่องผสม ทั่ว ๆ ไปจะมีขั้นตอนดังนี้

 • เติมน้ำประมาณ 10% ลงในเครื่องผสมเสียก่อน
 • ป้อนมวลรวม อันได้แก่หินและทราย เข้าเครื่องผสม
 • เริ่มเติมปูนซีเมนต์หลังจากป้อนมวลรวมเข้าไปแล้ว 10%
 • เติมน้ำ 80% ระหว่างการป้อนวัสดุอื่น ๆ และเติมน้ำ 10% สุดท้ายเมื่อป้อนวัสดุอื่น ๆ ทั้งหมดเข้าเครื่องแล้ว
 • หากมีการใส่น้ำยาผสมคอนกรีตประเภทผง ควรผสมรวมกับปูนซีเมนต์ก่อน หากเป็นของเหลว ควรละลายน้ำยาผสมกับน้ำเวลาในการผสม
 • ชนิดและขนาดของเครื่องผสม
 • สภาพของเครื่องผสม
 • อัตราการหมุนของเครื่อง
 • ปริมาณคอนกรีตที่ผสม
 • ลักษณะของวัตถุดิบที่ใช้ 

มาตรฐานของอเมริกา แนะนำให้ใช้เวลาอย่างน้อย 1 นาที ในการผสมคอนกรีตภายใน 1 ลบ.ม. แรก และเพิ่มเวลา 20 วินาทีต่อปริมาณคอนกรีตที่เพิ่มขึ้น 1 ลบ.ม. เวลาผสมสูงสุดไม่ควรเกิน 5 นาที